เลือกปีงบประมาณออกรายงาน

ชั่วโมงการใช้งานเครื่องมือ

หมายเหตุ : การคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์การใช้งานเครื่องมือวิจัยฯ

ค่าเปอร์เซ็นต์การใช้งานเครื่องมือวิจัยฯ = (จำนวน ชม. การใช้งานรวม × 100) ÷ จำนวน ชม. ทำงานปกติทั้งปี
จำนวน ชม. ทำงานปกติทั้งปี = ชม. ใช้งานปกติต่อวัน (8 ชม.) × จำนวนวันทำงานทั้งปี (240 วัน)
ดังนั้นจำนวน ชม. ทำงานปกติทั้งปี = 8 × 240 = 1,920 ชม.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 01-12-2023