รายการเครื่องมือและบริการทั้งหมด

1. ตู้อบมร้อน

ยี่ห้อ : memmert ,Model : UF110
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นตู้อบความร้อนไฟฟ้าที่ทำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภายในและภายนอกโดยมีแผ่นภายนอกด้านหลังทำด้วยเหล็กเคลือบกันสนิม
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 300 องศาเซลเซียสมีความละเอียดในการปรับตั้ง 0.1 องศาเซลเซียสในการปรับตั้งไม่เกิน 99.9 องศาเซลเซียสตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียสปรับครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส
3. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า108 ลิตร 
4. มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกิน แบบปรับตั้งได้
5. ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ PID Microprocessor controller สามารถปรับความเร็วลมสำหรับการกระจายอุณหภูมิในตัวตู้ได้
6. มีประตูเปิด-ปิด ตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีลแบบบานเดี่ยว
7. แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขเรืองแสงพร้อมควบคุมการเปิดปิดช่องระบายอากาศด้วยมอเตอร์ ปรับระดับได้
8. มีสวิตซ์ปิด-เปิด ด้านบนของตัวเครื่องและเลือกคำสั่งโดยระบบสัมผัสพร้อมปุ่มควบคุมคำสั่งโดยปุ่มหมุน
9. ผนังภายในตู้มีครีบ (Support ribs) เพื่อเป็นที่วางชั้นสามารถวางชั้นได้ถึง 5 ชั้น
10. มีชั้นวางของทำด้วยสแตนเลสสตีล จำนวน 2 ชั้น ถอดเข้า-ออก และสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99 วัน โดยแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลที่ให้ตัวเครื่องนับเวลาทันที หรือ นับเวลาเมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนดแล้วนับเวลา

พร้อมให้บริการ : สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111"
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

2. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

ยี่ห้อ : memmert ,Model : WTB 50
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นอ่างน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ทำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภายในและภายนอก
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 100 องศาเซลเซียส ตั้งค่าความละเอียดในการปรับตั้ง 0.1 องศาเซลเซียส
3. มีขนาดความจุประมาณ 50 ลิตร
4. มีหน้าจอสีขนาด 3.5 นิ้วควบคุมการสั่งงานด้วยระบบสัมผัส
5. มีชุดให้ความร้อนอยู่ภายนอกอ่างน้ำ
6. ภายในอ่างทำด้วยวัสดุสแตนเลสผิวเรียบทำความสะอาดง่ายและช่องระบายน้ำตรงกลางเครื่อง
7. มีฝาเปิด-ปิดอ่างรูปทรงหลังคา (Sloping Cover)
8. แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขเรืองแสงพร้อมทั้งระบบป้องกันกรณีเกิดเหตุผิดปรกติภายในตัวเครื่อง

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

3. เครื่องล้างโดยใช้คลื่นความถี่สูง

ยี่ห้อ : GT Sonic ,Model : GT SONIC-D27
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องล้างความถี่สูงมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง สามารถใช้งานได้หลากหลาย
2. มีขนาดความจุ 27 ลิตร โดยอ่างภายในและตัวเครื่องทำจาก Stainless Steel
3. ขนาดอ่างภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า 500×300×200มิลลิเมตร
4. ขนาดภายนอกมีขนาดไม่น้อยกว่า 550×330×360มิลลิเมตร
5. หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LED
6. ตัวเครื่องสามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง80 องศาเซลเซียส
7. เครื่องสามารถตั้งเวลาได้ 1-99 นาที
8. มีระบบไล่ฟอง Degas

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

4. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

ยี่ห้อ : Mettler ,Model : F20
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องที่สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสารละลายชนิดตั้งโต๊ะ จอแสดงผลเป็นแบบ  LCD
2. ความสามารถในการวัด
     2.1 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ 0.00 ถึง 14.00 ค่าการอ่านละเอียด ได้ 0.01 pH  ค่าความถูกต้อง +0.01 pH
     2.2 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า mV ตั้งแต่ –2000 mV ถึง 2000 mV ค่าการอ่านละเอียด 1 mV ค่าความถูกต้อง +1 mv
     2.3 ตัวเครื่องสามารถวัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0°C ถึง 100°C (เมื่อเลือกใช้หัววัดอุณหภูมิที่เหมาะสม) ละเอียด 0.1°C  ค่าความถูกต้อง +0.5°C    
3. ตัวเครื่องสามารถต่อหัววัด pH แบบ BNC และอุณหภูมิแบบ NTC
4. มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบ Manual  หรือ Automatic (กรณีต่อ ATC Probe)
5. มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration)ได้ 3 จุด โดยเครื่องมีระบบจดจำสารมาตรฐานอัตโนมัติ (Auto buffer recognition) 
6. มีเสียงเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงาน (Acoustic endpoint signal )
7. มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ  (Electrode Condition)  หลังจากทำการ calibration แล้ว
8. มีระบบการCalibration ได้ 3 แบบ คือ 1 จุด, 2 จุด และ 3 จุดโดยสามารถเลือกใช้ได้
9. มีตารางค่าของสารมาตรฐาน( Buffer ) มาให้ 4 ชุด
10. มีระบบการอ่านจุดยุติได้ 2 แบบ ได้แก่ ระบบ autoและ ระบบmanual พร้อมสัญลักษณ์ตัวหนังสือ (ÖA) แสดงสถานะที่ตั้งไว้ที่จอแสดงผล
11. มีระบบทดสอบความผิดพลาดของเครื่อง (Selfdiagnosis) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้เพื่อตรวจสอบตัวเครื่องได้ด้วยตัวเอง โดยมีข้อความบอกว่าทดสอบผ่านหรือไม่เมื่อทดสอบเสร็จ
12. มีแขนจับยึด Electrode ที่สามารถเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวดิ่ง สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่อง
13. ตัวเครื่องทำมาจากวัสดุโพลิเมอร์ แบบ ABS ซึ่งทนต่อแรงกระแทกได้ดี

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

5. เครื่องกวนสารละลายและให้ความร้อน พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ

ยี่ห้อ : IKA ,Model : C-MAG HS7
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน และสามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ (-50) - 450 °C
2. การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่มหมุนแยกกัน
3. เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนสารได้ปริมาตร 10 ลิตร
4. การปรับความเร็วรอบในการกวนสารแบบปุ่มหมุนเพียงปุ่มเดียวตั้งแต่ 100-1,500 รอบต่อนาที โดยมีหน้าปัดเป็นสเกล 1 - 6
5. มีมอเตอร์ขนาด input/output 15/1.5 W
6. มีเตาให้ความร้อนขนาด 1000 W
7. ทำความร้อนได้ตั้งแต่ 50-500°C โดยมีปุ่มปรับความร้อนที่มีหน้าปัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital ) 
8. มีความแม่นยำในการให้อุณหภูมิในของเหลว ±10K
9. แผ่นให้ความร้อนทำด้วย เซรามิกแก้ว มีขนาด 180x180 มิลลิเมตร ซึ่งป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี (chemical resistance)
10. สามารถใช้กับอุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิในสารตัวอย่างได้
11. มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัย (Safety circuit) ตั้งค่าให้ตัดไฟได้เมื่ออุณหภูมิถึง 550°C ซึ่งไม่สามารถปรับค่าได้
12. มีระบบเตือนแผ่นให้ความร้อนยังคงร้อนอยู่หลังจากเครื่องปิดไปแล้ว
13. ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อความแม่นยำ

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

6. เครื่องทําให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

ยี่ห้อ : Cole Parmer ,Model : 04711-45
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องมือที่สามารถก่อให้เกิดคลื่นความถี่สูง ที่สามารถใช้ในงานการเตรียมตัวอย่าง เช่น การทำให้เซลล์แตก,การแตกตัว,การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน,การลดขนาดของอนุภาค,การทดสอบตัวอย่างดิน,การเร่งปฏิกิริยาเคมี และอื่นๆ
2. ตัวเครื่องสามารถก่อให้เกิดคลื่นเสียงความถี่สูงขนาด 20 kHz/750 watts
3. มี probe และ Tip ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 mm (1/2”)  ที่สามารถใช้กับตัวอย่างปริมาตร 10-250  ml
4. ควบคุมการเปิด-ปิด pulser แยกออกจากกัน จึงทำให้มีความปลอดภัยต่อสารตัวอย่างที่อาจจะมีความไวต่ออุณหภูมิ
5. ตัวเครื่องควบคุมด้วยระบบ Microprocessor จึงมั่นใจได้ว่าสามารถทำงานได้ตรงตามวิธีปฏิบัติงานที่แท้จริง
6. สามารถตรวงสอบระบบของพลังงานซึ่งแสดงในหน่วย Joule, ปริมาณของพลังงานในหน่วย watt ของ probe โดยแสดงค่าทางหน้าจอ
7. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ในช่วง 1 วินาทีถึง 9 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที และ pulser ที่ควบคุมการทำงานเพียงชั่วขณะได้ที่ช่วง 1-59 วินาที ซึ่งช่วยในการป้องกันตัวอย่างที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
8. ปุ่มกดชนิด tactile keypad และหน้าจอแสดงผล menu-driven ทำให้ง่านต่อการใช้งาน
9. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 1-99 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการป้องและควบคุมความร้อนที่สูงซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสารตัวอย่างได้

พร้อมให้บริการ : """
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

7. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง

ยี่ห้อ : Ohaus ,Model : PR224/E
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. 
เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ Backlit LCD  Display 
2. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 220 กรัม (Weighing Capacity)
3. สามารถอ่านค่าได้ละเอียด (Readability) 0.0001 กรัม
4. สามารถหักค่าน้ำหนัก ภาชนะ (Tare Range) ได้ตลอดช่วงการชั่ง
5. สามารถปรับค่าน้ำหนักให้ได้มาตรฐาน (Calibration) โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
6. มีค่า Repeatability (Std. dev.) 0.0001 กรัม
7. มีค่า Linearity (g)  0.0002 กรัม
8. มีระบบปรับเครื่องให้กลับมาสู่หรือค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน (Reset menu) และสามารถล็อคค่าเมนูต่าง ๆ ที่ทำการตั้งไว้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง (Software Lock Out)
9. มีค่า Stabilization Time 4 วินาที
10. มีตู้กันลมเป็นกระจกใสทั้ง 4 ด้านและสามารถเปิดแบบเลื่อนได้ 3 ด้าน คือด้านบน, ด้านซ้าย, และด้านขวา เพื่อสะดวกต่อการใช้
11. จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร, ทำด้วยแสตนเลสสตีล
12. สามารถเปลี่ยนหน่วยในการ ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 10 หน่วย
13. มีโปรแกรมการนับจำนวนชิ้น (Past Counting)
14. มีโปรแกรมการเทียบน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ (Percent Weighing)
15. สามารถตั้งค่าสภาวะการชั่งของเครื่องให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม (Filter Environmental) ได้
16. มีระบบตั้งระดับความสว่างจอแสดงผล (Brightness settings)
17. ตัวเครื่องมีโหมดในการชั่งน้ำหนักหักค่าภาชนะได้แบบอัตโนมัติ (Auto Tare) โดยไม่ต้องกดปุ่ม Tare ในครั้งต่อไปของการชั่งเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
18. มีระบบปรับลดแสงสว่างของหน้าจอแสดงผลแบบอัตโนมัติ (Auto-Dim) เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องชั่งแบบต่อเนื่อง
19. มีลูกน้ำปรับระดับของเครื่อง 
20. เป็นเครื่องชั่งได้มาตรฐาน CE
21. มีระบบเตือนเมื่อเครื่องเกิดการขัดข้อง และเตือนเมื่อชั่งน้ำหนักเกินพิกัด

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

8. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ยี่ห้อ : Ohaus ,Model : PR4202/E
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า แบบ Backlit LCD DISPLAY
2. สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4,200 กรัม (Weighing Capacity)
3. สามารถอ่านค่าได้ละเอียด (Readability) 0.01 กรัม
4. สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare Range) ได้ตลอดช่วงการชั่ง
5. สามารถปรับค่าน้ำหนักให้ได้มาตรฐาน (Calibration) โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
6. มีค่าRepeatability (Std. dev.) 0.01 กรัม
7. มีค่า Linearity (mg) 0.02 กรัม)
8. มีค่า Stabilization Time  น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 วินาที
9. จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร, ทำด้วยแสตนเลสสตีล
10. สามารถเปลี่ยนหน่วยในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 10 หน่วย
11. มีระบบตั้งระดับของความสว่างจอแสดงผล (Brightness settings)
12. มีโปรแกรมการชั่งไม่น้อยกว่า 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมการนับจำนวนชิ้น (Past Counting) โปรแกรมการเทียบน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ (Percent Weighing)  และโปรแกรมชั่งน้ำหนัก (Basic Weighing)
13. ตัวเครื่องมีโหมดในการชั่งน้ำหนักหักค่าภาชนะได้แบบอัตโนมัติ (Auto Tare) โดยไม่ต้องกดปุ่ม Tare ในครั้งต่อไปของการชั่งเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
14. มีระบบปรับลดความสว่างของหน้าจอแสดงผลแบบอัตโนมัติ (Auto-Dim) เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องชั่งแบบต่อเนื่อง
15. สามารถปรับตั้งค่าสภาวะของเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับสถานที่วางเครื่อง (Filter Environment) ได้
16. มีลูกน้ำสำหรับปรับตั้งระดับของเครื่อง
17. เป็นเครื่องชั่งได้มาตรฐาน CE รับรองคุณภาพ ด้านCompatibility Electromagnetic      
18. มีระบบเตือน เมื่อเครื่องเกิดการขัดข้อง และเตือนเมื่อชั่งน้ำหนักเกินพิกัด

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

9. ตู้แช่เย็น 2-10 องศาเซลเซียส แบบ 2 ประตู

ยี่ห้อ : HAIER ,Model : SC-760BC3
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นตู้เย็นแช่เย็นแบบ 2ประตู
2. กระจก Low - E Energy Saving 2 ชั้น รักษาความเย็นและป้องกันความร้อนจากภายนอก
3. สามารถปรับอุณหภูมิความเย็นได้ตั้งแต่ 2 ถึง 10 องศาเซลเซียส
4. ขนาดภายนอกประมาณ 110 x 65 x 200 เซนติเมตร  ( กว้าง x ลึกx สูง )
3. ขนาดความจุของตัวตู้ภายใน 760 ลิตร
4. ระบบกระจายความเย็นแบบ Direct Cooling
5. มีหลอดไฟ LED ภายในส่องสว่าง
6. มีระบบ Hot Airflow สำหรับไล่ฝ้าหน้าตู้ ลดการเกิดหยดน้ำ

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111"
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

10. ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส

ยี่ห้อ : HAIER ,Model : HCF-200HM
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นตู้เย็นแช่แข็งชนิดตู้นอน
2. ขนาดภายนอกประมาณ 80 x 90 x 50 เซนติเมตร  ( กว้าง x ลึกx สูง )
3. ขนาดความจุของตัวตู้ภายใน 200 ลิตร
4. สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -25 ถึง -45 o
5. แผงควบคุมเป็นแบบหมุนปรับ
6. ตัวเครื่องมีไฟแสดงสถานะการใช้งาน
7. ระบบกระจายความเย็นแบบ FAN COOLING

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

11. เครื่องเขย่าสารละลายแบบหมุนแนวราบ

ยี่ห้อ : IKA ,Model : KS130 control
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องเขย่าแนวราบที่มีการเคลื่อนไหวแบบหมุน
2. มีปุ่มหมุนปรับความเร็วรอบ และเวลา
3. หน้าจอแสดงผลแบบ digital
4. สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-599 นาที หรือแบบต่อเนื่องได้
5. มีเส้นผ่านศูนย์กลางของการเขย่า 4มิลลิเมตร
6. สามารถเขย่าสารได้มากที่สุดน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (รวม attachment)
7. มีมอเตอร์ขนาด input/output 45/10W
8. มีความเร็วรอบในการเขย่า 0-800 รอบต่อนาที
9. ได้รับมาตรฐานการรับรองสากล DIN EN 60529 (IP21)

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

12. ชุดอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาตรน้อย

ยี่ห้อ : Eppendorf ,Model : Research® plus
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรได้  
2. 
ปุ่มควบคุมการดูดและปล่อยสาร แยกออกจากปุ่มปลดtip
3. ผู้ใช้งานสามารถปรับ (adjust) โดยผ่าน window adjustment เพื่อใช้ในการดูดจ่ายสารที่มีคุณสมบัติหนืด หรือมีความหนาแน่นสูงได้

4. สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้ทั้งตัวที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที (fully Autoclavable)
5. สามารถนำไปฆ่าเชื้อได้ด้วยแสงยูวี  (UV-Resistant ) ได้
6. มีแถบสีแสดงชนิดของ Tip ที่ใช้ที่หัวของปุ่มดูดจ่ายสารละลายและด้านข้างของ Display
7. มี Spring loading tip cone ช่วยให้การปลดทิปทำได้ง่าย  
8. หน้าจอแสดงปริมาตร เป็นแบบเลนส์นูนและแสดงปริมาตรด้วยตัวเลข 4 หลัก และสามารถมองเห็นได้ขณะดูดจ่าย
9. ส่วนล่างสามารถถอดเพื่อทำความสะอาดได้

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

13. เครื่องจ่ายสารละลาย

ยี่ห้อ : - ,Model : Analog-adjustable 5 - 50 ml (4600160)
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดปรับปริมาตรได้ตั้งแต่  5-50  มิลลิลิตร
2. สามารถปรับปริมาตรได้ละเอียด (subdivision) 1.0 ml โดยมีค่าความถูกต้อง (A) £± 0.5 %  และความคลาดเคลื่อน (CV) £0.1 %
3. การออกแบบเครื่องดูดจ่ายสารละลายเป็นแบบชนิดไม่มี seal (Designed without seals)เพื่อสะดวกต่อการล้างทำความสะอาดและง่ายต่อการเตรียมการเพื่อ autoclave
4. มีปุ่มปรับตั้งปริมาตร(volume selection) แบบมีฟันเฟือง เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำมากขึ้นในการปรับตั้งค่าแต่ละครั้ง
5. สามารถใช้ได้กับสารละลายที่เป็นกรด เช่น concentrated acid เช่น H3PO4 และ H2SO4 ,สารละลายด่าง NaOH, KOH และใช้กับสารละลาย Organic อีกหลายชนิด
6. ส่วนที่สัมผัสกับสารละลายโดยตรง (Flowpath) ทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนสารเคมี คือ  Borosilicate glass, ceramic, platinum-iridium, ETFE, FEP, PFA และ PP
7. มี Rotating Valve block สามารถหมุนได้รอบทิศทาง 360
 องศา และส่วนปลายของท่อปล่อยสารละลายจะมีฝาปิดแบบเกลียวป้องกันไม่ให้สารละลายหยดออกมา
8. ส่วนปลายของ Discharge Tube มีช่องเปิด (Large Viewport) เพื่อให้สามารถสังเกตว่าไม่มีฟองอากาศในสารละลายที่กำลังจะปล่อยออก
9. มี Filling valve ชนิด olive-shape เพื่อให้สวมกันได้สนิทมากขึ้นกับท่อดูดสารละลาย (Telescope filling tube)
10. สามารถทนของเหลวที่มีแรงดันไอสูงสุด 600 มิลลิบาร์ ความหนืดได้สูงสุด 500 mm2/s
11. สามารถนำไปอบฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121°C (Autoclave)

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

14. เครื่องเขย่าและควบคุมอุณหภูมิต่ำ

ยี่ห้อ : Tensuc ,Model : TS-180C
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องเขย่าและควบคุมอุณหภูมิขนาด 166 ลิตร 
2. เครื่องสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 4 – 60 องศาเซลเซียส (ที่อุณหภูมิห้องเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส)
3. อุณหภูมิมีค่าความถูกต้องอยู่ที่ +/- 1องศาเซลเซียส และค่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิอยู่ที่  +/- 1องศาเซลเซียส
4. สามารถควบคุมการเขย่าได้ตั้งแต่ 30 – 300 รอบต่อนาที โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ +/- 1 รอบต่อนาที และมีช่วงการเขย่าที่ 26 มิลลิเมตร
5. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 0 – 999 ชั่วโมง
6. หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD พื้นหลังดำ
7. มีถาดรองรับตัวอย่างจำนวน 1 ถาด  ขนาด 920 x 510 มิลลิเมตร
8. ถาดตัวอย่างสามารถรองรับขวดตัวอย่าง ขนาด 250 มิลลิลิตร จำนวน 36 ขวด 
9. มีช่องหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่และหลอดไฟส่องสว่างภายในสำหรับการสังเกตขณะทำงานที่ชัดเจน
10. ส่วนของอุปกรณ์ภายในทำจากสแตนเลสเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
11. เมื่อภายในเครื่องมีอุณหภูมิเกินกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ 3 องศาเซลเซียส  ตัวทำความร้อนจะหยุดทำงานอัตโนมัติและมีสัญญาณเสียงและไฟแสดงให้ผู้ใช้งานทราบ
12. กรณีไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกเครื่องมือมีระบบเรียกคืนการทำงานสามารถกลับมาทำงานอัตโนมัติในระบบการทำงานก่อนหน้าหลังจากกระแสไฟกลับมาปกติ
13. ตัวเครื่องออกแบบให้มีทำงานแบบเงียบและถ้ามีการเปิดประตูเครื่อง  เครื่องจะทำการค่อย ๆ หยุดการทำงาน

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111"
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

15. ตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ

ยี่ห้อ : memmert ,Model : IPP110
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นตู้เลี้ยงเชื้อที่ทำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภายในและภายนอก โดยมีแผ่นภายนอกด้านหลังทำด้วยเหล็ก เคลือบกันสนิม                  

2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส (ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง 20 องศาเซลเซียส) มีความละเอียดในการปรับตั้งได้ 0.1 องศาเซลเซียส

3. มีขนาดความจุประมาณ 108 ลิตร

4. ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ PID microprocessor controller ประตูตู้เปิด-ปิด ชนิดบานเดียว

5. มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิเกิน

6. มีประตูตู้ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นโลหะสแตนเลส ชั้นในเป็นกระจกใส

7. ควบคุมการทำงานเครื่องโดยระบบสัมผัสและปุ่มหมุน ด้านหน้าเครื่อง

9. ผนังภายในตู้มีครีบ (Support ribs) เพื่อเป็นที่วางชั้น สามารถปรับระดับได้

10มีชั้นวางของทำด้วยสแตนเลสสตีล จำนวน 2 ชั้น ถอดเข้า-ออก และสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ

11สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ 1 นาที ถึง 99 วัน

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

16. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

ยี่ห้อ : TOMY ,Model : SX-700
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Sterilizing) ให้ความร้อน (Heating) และอุ่น (Warming) ตัวอย่างแบบตั้งพื้นควบคุมด้วยระบบ Microprocessor control
2. เป็นเครื่องนึ่งชนิดใส่ของด้านบนโดยห้องนึ่งมีขนาดความจุ 79 ลิตร สามารถใช้นึ่งตัวอย่าง (Effective volume) ได้ 69 ลิตร  
3. ห้องนึ่ง (Chamber) ทำด้วย Stainless Steel SUS304 สามารถใช้งานความดันได้สูงสุด 0.25 MPa
4. ฝาเครื่องเป็นแบบเปิดฝาขึ้นด้านบน (Top-open lid) ช่วยลดพื้นที่ของการติดตั้งใช้งาน
5. สามารถเปิดฝาได้ง่ายด้วยมือและเท้าเพียงข้างเดียว โดยมีที่เปิดฝาด้วยเท้า (Foot pedal) ด้านหน้าข้างล่างของเครื่อง และตัวฝามีกลไกช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดด้วย พร้อมระบบล็อคที่มุมด้านหน้าทั้งสองจุดของตัวเครื่อง
6. สามารถตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่ 105 ถึง 135 oC สามารถตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับการให้ความร้อนตัวอย่างได้ตั้งแต่ 45 ถึง 104 oC และสามารถตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับการอุ่นตัวอย่างได้ตั้งแต่ 45 ถึง 95 oC  แสดงค่าอุณหภูมิเป็นระบบตัวเลขดิจิดอล
7. สามารถตั้งเวลาการนึ่งฆ่าเชื้อและการให้ความร้อนตัวอย่างได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 ชั่วโมง หรือ 1 ถึง 999 นาที หรือกว้างกว่า และสามารถตั้งเวลาในการอุ่นตัวอย่างได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 ชั่วโมง หรือกว้างกว่า โดยกำหนดที่ 4 ชั่วโมงเป็นมาตรฐานของเครื่อง แสดงค่าเวลาเป็นตัวเลขดิจิตอล
8. มีเกจ์ (Pressure gauge) แสดงความดันในห้องนึ่ง สามารถแสดงความดันได้ในช่วง 0-0.4
9. มีระบบ Work monitor แสดงสถานะการทำงานของเครื่องด้วย LED displayและ LED indication lamp พร้อม Operated indication lamp ขนาดใหญ่แสดงสถานะด้วยการเปลี่ยนสีให้เห็นได้ชัดเจน
10. มีระบบ Pressure fine adjustment ปรับสมดุลระหว่างอุณหภูมิและความดันภายในเครื่องให้ได้สภาวะการทำงานที่เหมาะสมที่สุด
11. มีพัดลมระบายความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิของห้องนึ่งให้เร็วขึ้น โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 2 ตัว  และสามารถเลือกเปิดได้  เพื่อให้เหมาะกับตัวอย่างที่ใช้งาน
12. มีระบบความปลอดภัยของตัวเครื่อง ดังนี้
      12.1 มีระบบ Water level sensor เตือนและตัดการทำงานเมื่อระดับน้ำในห้องนึ่งต่ำกว่าระดับปกติ
      12.2 มีระบบ Current leakage breaker ตัดการทำงานเมื่อมีกระแสไฟรั่ว
      12.3 มีระบบ Over-heat prevention ป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกิน
      12.4 มีระบบ Over-pressure prevention ป้องกันอันตรายจากความดันสูงเกิน
      12.5 มีระบบ Open temperature sensor detection ป้องกันการเปิดเครื่องในขณะที่อุณหภูมิภายในเครื่องยังสูงเกินความปลอดภัย
      12.6 มี Safety valve สำหรับป้องกันอันตรายจากการเกิดภาวะความดันสูงเกิน
13. ตัวเครื่องมี Water Level Sensor  อยู่สูงกว่าระดับของ Heating Coil ป้องกันไม่ให้น้ำแห้งเพื่อไม่ให้เกิด Over Heat
14. มีตัวทำความร้อนแบบ Electric heater ขนาด 3.0 kW
15. มีถังน้ำด้านหน้าเครื่องเพื่อรองรับไอน้ำที่เกิดจากการนึ่ง
16. มีล้อ 4 ล้อที่ฐานด้านล่างของเครื่องนึ่ง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
17. มีตะกร้าสแตนเลสแบบมีรูพรุนด้านข้างโดยรอบสำหรับใส่ของนึ่ง 

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

17. ตู้ควบคุมความชื้นแบบไฟฟ้า

ยี่ห้อ : CA TEC ,Model : -
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นตู้ควบคุมความชื้นขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร 
2. ตู้ควบคุมความชื้นระหว่าง 20% - 60%RH
3. มีระบบควบคุมความชื้นแบบอัจฉริยะและตัวเครื่องสามารถปรับตั้งความชื้นสัมพัทธ์ที่ควบคุมได้ ครั้งละ 1%RH
4. เซนเซอร์ตัววัดมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ ±3% RH
5. ตัวเครื่องทำจากแผ่นเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง หนา 1.0 -1.2 มิลลิเมตร เคลือบด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิต 
6. ตู้แบ่งเป็นสองประตู หน้ากระจกทำจากกระจกนิรภัยหนา 3.2 มิลลิเมตร ตัวล็อคทำจากซิงค์อัลลอยด์
7. แต่ละชั้นสามารถปรับระดับการใช้งานได้โดยรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 40 กิโลกรัม
8. ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 18 วัตต์ ใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่  126 วัตต์
9. ขนาดภายในของตู้ (ยาวxกว้างxสูง)ไม่น้อยกว่า 596 x 372 x 1148 มิลลิเมตร
10. ขนาดภายนอกของตู้ (ยาวxกว้างxสูง) ไม่น้อยกว่า 598 x 400 x 1148 มิลลิเมตร
11. ตัวเครื่องมีล้อสำหรับการเคลื่อนย้ายได้
12. เครื่องมีมาตรฐาน CE, IPC/JEDEC J-STD-033B, ROHS

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

18. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ

ยี่ห้อ : TOMY ,Model : MDX-310
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิต่ำแบบตั้งพื้นสำหรับปั่นแยกตะกอนของสารตัวอย่าง
2. สามารถแสดงค่าความเร็วรอบ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เวลาอุณหภูมิ เป็นตัวเลขบนหน้าจอสัมผัส
3. มีระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Induction Motor ไม่ใช้แปรงถ่าน ทำให้ไม่เกิดฝุ่นผงถ่านจากตัวเครื่อง
4. มีระบบควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Refrigeration System) สามารถปรับตั้งอุณหภูมิในการปั่นเหวี่ยงได้ตั้งแต่ -9 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส โดยปรับเพิ่มหรือลดค่าอุณหภูมิได้ครั้งละ 1 องศาเซลเซียส
5. สามารถปรับตั้งเวลาในการปั่นเหวี่ยงได้ในช่วง 1 นาที ถึง 99 นาที หรือมากกว่าโดยสามารถปรับเพิ่มหรือลดค่าเวลาได้ครั้งละ 10 วินาที และสามารถปรับตั้งเวลาการปั่นเหวี่ยงแบบต่อเนื่องได้ 
6. มีความเร็วรอบในการปั่นเหวี่ยง (Maximum speed RPM)  และแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของการปั่น (Maximum RCF) ดังนี้
    6.1 ตัวเครื่องรองรับความเร็วรอบสูงสุด 15,000 รอบต่อนาที
    6.2 สามารถเลือกหัวปั่นในการใช้งานแบบ Rack-in-Rotor ทำให้ต่อการใช้งาน
7. ความสามารถในการบรรจุหลอดทดลอง (Maximum Capacity) สัมพันธ์กับความเร็วรอบ
    7.1 สำหรับหัวปั่นแบบ Rack-in-Rotor สามารถบรรจุหลอดทดลองขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 4 หลอด (4 x 50 ml) หรือขนาด 15 มิลลิลิตร จำนวน 4 หลอด (4 x 15 ml) มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 15,000 รอบต่อนาที หรือไม่น้อยกว่า 20,380 G หรือ 72 x 2 ml มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 15,000 หรือ 20,380 G
8. มีแผงควบคุมการทำงาน ประกอบด้วย
    8.1 มีปุ่ม Start สำหรับสั่งเริ่มการทำงานตามปกติ และมีปุ่ม Stop  สำหรับหยุดการทำงานเมื่อต้องการ 
    8.2 มีปุ่ม Flash  สำหรับการทำงานในเวลาอันสั้น
    8.3 มีส่วนหน้าจอสำหรับกดเพื่อตั้งค่าเวลาการทำงาน และมีปุ่ม Temp สำหรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ
    8.4 มีส่วนหน้าจอสำหรับกดเพื่อการตั้งโปรแกรมที่ใช้งานเป็นประจำ (Memory)
    8.5 มีส่วนหน้าจอสำหรับกดเพื่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพิ่มเติม(Function) เช่น ระยะเวลาของการเตือน เป็นต้น  
    8.6 มีส่วนหน้าจอสำหรับกดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอน (Soft Brake)
    8.7 มีปุ่มปรับหมุนซ้ายขวาแบบ Jog Dial  เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ เวลา ความเร็วรอบ  รวมถึงค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง    
    8.8 มีปุ่มเปิด – ปิดเครื่อง (Main Switch) อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องช่วยให้ง่ายและสะดวกต่อการเปิด – ปิดเครื่องก่อนและหลังการใช้งาน
9. มีระบบตรวจสอบและความปลอดภัย ดังนี้
    9.1 มีระบบตรวจสอบชนิดหัวปั่นเหวี่ยงโดยอัตโนมัติ (Rotor identification system)
    9.2 มีระบบป้องกันความเร็วรอบสูงเกิน (Over Speed Detector)
    9.3 มีระบบล็อคของฝาปิดช่องปั่นเหวี่ยงแบบ Lid interlock ซึ่งจะล็อคฝาโดยอัตโนมัติขณะที่หัวปั่นเหวี่ยงหมุนอยู่
    9.4 มีระบบตรวจสอบการเปิด/ปิดฝา (Lid open/close detector) โดยเครื่องจะไม่ทำงานเมื่อเปิดฝาหรือปิดฝาไม่สนิทพร้อมสัญญาณเตือนแสดง
    9.5 มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกิน  (Overheat/cool detector)
    9.6 มีระบบป้องกันไฟเกินของมอเตอร์ (Motor over-current detector)
10. มีระบบถ่ายเทความร้อน โดยมีช่องถ่ายเทความร้อนที่ด้านข้าง ซึ่งช่วยระบายความร้อนของระบบการทำงานของ Compressor ได้เป็นอย่างดี

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111"
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

19. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์

ยี่ห้อ : Hydrolab ,Model : R20UF
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานด้าน AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, bacteria cultures, biochemicalanalyses และ molecular biology 
2. น้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน PN-EN ISO 3696:1999หรือเทียบเท่า
3. ควบคุมและแสดงผลผ่านทางหน้าจอ เป็นแบบจอสี ระบบสัมผัส โดยจะแสดงค่าคุณภาพน้ำ, ค่าการชดเชยอุณหภูมิของน้ำ, และค่าความต้านทานไฟฟ้า/การนำไฟฟ้าของน้ำ, ระดับน้ำในถังเก็บ และระบบการทำงานของเครื่องต่าง ๆ รวมทั้งแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันด้วย
4. มีระบบเตือนเป็นสัญลักษณ์และเสียง เช่น การเตือนเปลี่ยนไส้กรอง RO, Module A, หลอด UV และ Ultrafiltration
5. ตัวเครื่องมีระดับการทำน้ำให้บริสุทธิ์ ดังนี้
    5.1 ตัวกรองขนาด 5 ไมครอน
    5.2 ตัวกรอง Module A
    5.3 ตัวกรอง Reverse osmosis
    5.4 Ion exchange demineralization (H6 TOC)
    5.5 หลอดยูวี 185/254 นาโนเมตร
6. ตัวกรอง Ultrafiltration module (UF)
7. มีระบบ Recirculation pump เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์
8. มีถังเก็บน้ำหมุนเวียนภายในตัวเครื่อง พร้อมตัวกรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
9. มี Pressure tank เก็บน้ำ RO ขนาดไม่น้อยกว่า 10 dm3
10. มีระบบ Automatic membrane module rinsing
11. มีช่อง USB และ RS232 เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง
12. มีระบบป้องกันตัวเครื่องดังนี้
      12.1 ปั้มจะหยุดทำงานเมื่อแรงดันน้ำเข้าเครื่องต่ำเกินไปหรือถังเก็บน้ำภายในเต็ม
      12.2 มีระบบ RO thermal protection ตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิของน้ำเข้าเครื่องไม่อยู่ในช่วง 4 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
      12.3 เครื่องจะหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการแจ้งเตือนต่าง ๆ
      12.4 มีระบบ Autostart เริ่มการทำงานอัตโนมัติ
      12.5 แสดงการข้อความ/การแจ้งเตือนต่าง ๆ

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111"
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

20. ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ

ยี่ห้อ : Thermo SCIENTIFIC ,Model : 1300 Series A2
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นตู้ปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันอันตรายและการปนเปื้อนจากการทำงานของทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ทดลอง และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน NSF
2. มีขนาด กว้าง x ยาว x ลึก ภายในไม่น้อยกว่า 120 x 78 x 63 ซม. และมีขนาดภายนอกไม่มากกว่า 130 x 157 x 80 ซม.  
3. พื้นที่ใช้งานภายในทำด้วยเหล็กปลอดสนิมชิ้นเดียวกันเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด ลดการสะสมของเชื้อโรค 
4. ด้านหน้าตู้มีบานกระจกเลื่อนขึ้น-ลงได้สูงสุดและต่ำสุด พร้อมมีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อเปิดบานกระจกสูงเกินกว่าตำแหน่งที่ควรใช้งาน (10 นิ้ว)
5. มีแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) จำนวน 2 แผ่น แผ่นแรกสำหรับกรองอากาศที่เป่าลงไปภายในตู้ แผ่นที่สองจะกรองอากาศที่ถูกเป่าออกนอกตู้ด้านบน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.995%
6. การหมุนเวียนของอากาศภายในตู้อาศัยมอเตอร์ชนิดกระแสตรง จำนวน 2  ชุด ที่มีการปรับความเร็วรอบแบบ Real-Timeโดยแยกควบคุมแรงลมที่เป่าลงภายในตู้ (Downflow) และแรงลมที่เป่าออก (Exhaust) ทำให้สามารถควบคุมแรงลมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
7. มีระบบ Night-set-back ในกรณีที่ต้องการพักการทำงานของเครื่องชั่วคราว โดยการปิดประตูกระจกด้านหน้า ความเร็วของมอเตอร์จะลดลงเหลือ 30% เพื่อประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง HEPAพร้อมสัญลักษณ์แสดงการใช้งานในโหมดประหยัดพลังงาน
8. มีบานกระจกด้านหน้าเป็นชนิด laminated safety glass ทำมุมเอียง 10 องศา เพื่อลดแสงสะท้อนเข้าตาในขณะทำงาน สามารถเปิดเลื่อนขึ้นลงได้สูงสุด 21 นิ้ว และขณะปฏิบัติงานสามารถเปิดได้สูง 10นิ้ว
9. กระจกด้านหน้าได้รับการออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง โดยการปรับเลื่อนกระจกลง และยื่นมือผ่านเข้าไปทำความสะอาดทางด้านบนของกระจกได้
10. สามารถตั้งเวลาการทำงานของหลอด UV ได้ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง โดยปรับตั้งได้ครั้งละ 30 นาที
11. หากกระจกหน้าตู้ยังไม่ถูกปิดลง หลอด UV จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ และในกรณีที่กำลังฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV และมีการเปิดกระจกหน้าตู้ขึ้น ระบบฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV จะถูกตัดอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
12. ตัวเครื่องออกแบบมาให้มีเสียงดังรบกวนไม่เกิน 63 เดซิเบล
13. มีช่องสัญญาณ RS232 เพื่อส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ภายนอก
14. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ microprocessor โดยมีจอแสดงการทำงานอยู่บริเวณด้านหน้าของตู้ แสดงข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้
      14.1 หน้าจอแสดงค่าแรงลม และเวลาในการใช้งาน เป็นตัวเลขไฟฟ้า LED  
      14.2 มีปุ่มควบคุมการทำงานของ Blower, หลอดไฟให้แสงสว่าง, หลอดไฟ UV, ปลั๊กไฟ
      14.3 มีปุ่มปิดเสียงสัญญาณเตือน
      14.4 มีสัญลักษณ์แสดงการทำงานในรูปแบบประหยัดพลังงาน
      14.5 มีสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง เมื่อประตูด้านหน้าไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
      14.6 มีสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง เมื่อแรงลมผิดปกติ

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1111"
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

21. เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ

ยี่ห้อ : BUCHI ,Model : Rotavapor® R-300
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารและควบแน่นสารตัวอย่างแบบขั้นตอนเดียว ภายใต้สภาวะสุญญากาศ
2. สามารถควบคุมความเร็วรอบการหมุนได้ตั้งแต่ 10 ถึง 280 รอบต่อนาที
3. อ่างให้ความร้อนที่สามารถใช้ได้กับน้ำหรือน้ำมัน ควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิคส์ ใช้พลังงาน ประมาณ 1,500 วัตต์ โดยควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง ถึง 2200C และสามารถแสดงอุณหภูมิจริง และอุณหภูมิที่กำหนด เป็นตัวเลขไฟฟ้าได้พร้อมกัน
4. ตัวอ่างสามารถตั้งค่าล๊อคอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนค่าระหว่างใช้งาน
5. ตัวอ่างด้านในทำด้วยสแตนเลสสตีลเกรด 1.4404 วัสดุภายนอกของอ่างทำด้วยPBT (Polybutylene terephthalate) และออกแบบให้สามารถใช้กับขวดกลั่นได้หลายขนาดสูงสุดถึง 5 ลิตร
6. อ่างให้ความร้อนและฐานของอ่างเป็นแบบ cordless power supply แยกเป็นอิสระจากตัวเครื่องระเหยสาร
7. สามารถเลื่อนฟลาสก์ใส่สารตัวอย่างขึ้น-ลงได้สะดวก ด้วยมอเตอร์ (Motorized)  แบบมือจับด้านหน้าเครื่อง (handle) และสามารถเลือกระดับความสูงของฟลาสก์ใส่สารตัวอย่างให้เหมาะกับการใช้งาน
8. ในกรณีไฟฟ้าดับ สามารถยกฟลาสก์ใส่ตัวอย่างโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันตัวอย่างเสียหาย
9. เครื่องแก้วที่สัมผัสกับสารละลายเป็นชนิดโบโรซิลิเคต 3.3
10. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ IP21

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1112
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

22. เครื่องห่อหุ้มสารสำคัญด้วยเทคนิคเอ็นแคปซูเรชั่น

ยี่ห้อ : BUCHI ,Model : B-390
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยวิธีการตรึงActive ingredients หรือสารสำคัญใน Polymer matrixด้วยเทคนิค Encapsulation
2. เส้นผ่านศูนย์กลางของbead formation ที่ได้ อยู่ในช่วง 0.15 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
3. ฉีดตัวอย่างเข้าระบบด้วย air pressure
4. สามารถปรับความดันของอากาศ หรือก๊าซไนโตรเจนที่เข้าเครื่องด้วยปุ่มปรับความดัน(pressure regulating valve)  อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
5. มีระบบลดความดันออกจากเครื่องเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในกรณีที่มีเกิด Overpressure
6. ลักษณะของหัวฉีด ( Single Nozzle) มีดังนี้
    6.1 เป็นหัวฉีดแบบ Single Nozzle ทำด้วย Stainless Steel
    6.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด ได้แก่ 0.08, 0.12, 0.15, 0.2, 0.3, 0.45, 0.75 และ 1.0 มิลลิเมตร
    6.3 มีฐานทำด้วย Stainless Steelสำหรับวางหรือเก็บหัว Single Nozzle
7. สามารถใช้งานร่วมกับหัวฉีดชนิด Concentric nozzle เพื่อห่อหุ้มตัวอย่างให้อยู่ในรูปของแคปซูล โดยมีขนาดของ shell nozzle ได้แก่ 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, และ 0.90 มิลลิเมตร (อุปกรณ์เสริม)
8. อัตราการฉีดตัวอย่างเข้าสู่ระบบไม่ต่ำกว่า 0.5 มิลลิลิตรต่อนาที สำหรับการฉีดด้วยระบบ air pressure
9. มีหน้าจอสำหรับควบคุมการทำงานด้วยระบบแบบสัมผัส (Touch Screen) แสดงพารามิเตอร์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยแสดงค่า Vibration Frequency (Hz), Electrode (V) และ Heating (°C)
10. สามารถตั้งอุณหภูมิที่หัวฉีดได้ไม่เกินกว่า 70 องศาเซลเซียส
11. การใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 150วัตต์
12. มีระบบสายดินเพื่อป้องกันการจับกลุ่มของตัวอย่างที่ bath
13. ส่วนที่เป็นโลหะและสัมผัสกับสารตัวอย่างทำมาจาก Stainless Steel,ซิลิโคน และ PTFE
14. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
       14.1 Pressure bottle: ขวดแก้วสำหรับใส่ตัวอย่างพร้อมสายฝีด (Silicone tube) และตัวกรองอากาศ (Hepa-filter)ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1 ชุด
       14.2 Grounding set: เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตภายในภาชนะรองรับตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด
       14.3 หัวฉีด (Concentric nozzle)
                14.3.1 เป็นแบบหัวฉีดแบบ Concentric nozzle ทำด้วย Stainless Steel เพื่อการทำงานแบบ Capsule production
                14.3.2 ขนาดของ shell nozzle ได้แก่ 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, และ 0.90 มิลลิเมตร
       14.4 ปั๊มลม (Oil Free Air Compressor) จำนวน 1 เครื่อง
       14.5 เครื่องปั่นกวนสารละลาย จำนวน 1 เครื่อง
       14.6 ภาชนะแก้วและฝาปิดสำหรับรองรับเม็ดบีท จำนวน 1 ชุด

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1112
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

23. ตู้ดูดควันไอกรด

ยี่ห้อ : - ,Model : -
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สำเร็จรูปสำหรับดูดไอกรดและสารเคมีเป็นพิษเป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY PASS SYSTEM
2. สามารถดูดไอสารเคมีจากตู้ดูดควันได้ดีโดยมีค่าไม่น้อยกว่า 100 FPM เมื่อเปิดบานกระจกหน้าตู้สูง 30 ซ.ม.

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1112
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ

24. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิ

ยี่ห้อ : TOMY ,Model : KITMAN-T24
ผู้ดูแล : E-mail : suphachira@kku.ac.th , เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-086-2774

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมหัวปั่นสำหรับหลอดทดลองขนาดเล็ก (Microtubes)

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. มีความเร็วรอบ (Speed) สูงสุดสำหรับ Microtubes rotor 24 x 2.0 ml ได้ไม่น้อยกว่า 13,500 รอบ/นาที สามารถปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 300 - 13,500 rpm ปรับได้ครั้งละ 100 rpm
2. มีความจุ (Capacity) สูงสุดในการปั่นไม่น้อยกว่า 24x 2.0 มิลลิลิตร
3. มีระบบอัตราเร่ง (Acceleration) และอัตราเบรก (Deceleration)
4. แสดงค่าความเร็วรอบ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เวลา อุณหภูมิ เป็นตัวเลขไฟฟ้าเรืองแสงแบบ Digital LED display
5. ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Induction Motor ไม่ใช้แปรงถ่าน ทำให้ไม่เกิดฝุ่นผงถ่านจากตัวเครื่องด้วย
6. สามารถปรับตั้งอุณหภูมิในการปั่นเหวี่ยง ได้ตั้งแต่ -9 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส โดยปรับเพิ่ม/ลดค่าอุณหภูมิได้ครั้งละ 1 องศาเซลเซียส  
7. ตัวเครื่องมีระบบ Power Saving Mode เพื่อการประหยัดพลังงานเมื่อเครื่องไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน
8. มีระบบความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนี้
    8.1. ระบบป้องกันความเร็วรอบสูงเกิน (Abnormal Speed Detector)
    8.2. มีระบบล็อคของฝาปิดช่องปั่นเหวี่ยงแบบ Lid  interlock  ซึ่งจะล็อคฝาโดยอัตโนมัติขณะที่หัวปั่นเหวี่ยงหมุนอยู่ และจะไม่ทำงานเมื่อเปิดฝาหรือปิดฝาไม่สนิทพร้อมสัญญาณเตือนแสดง
    8.3. มีระบบป้องกัน อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกิน (Abnormally high or low chamber temperature detector)
    8.4. มีระบบป้องกันไฟเกินของมอเตอร์ (Motor over-current detector)
    8.5. มีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลย์ของหัวปั่น (Imbalance Detector)
    8.6. มีระบบตรวจสอบป้องกันกระแสไฟฟ้าสูงเกิน และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Over Current Circuit breaker)
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

พร้อมให้บริการ : "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 1112""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ