รายการเครื่องมือและบริการทั้งหมด

1. เครื่องจ่ายน้ำยาลงบนแผ่นทดสอบ

ยี่ห้อ : Biodot/U.S.A. ,Model : BD-XYZ-3210
ผู้ดูแล : นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร Tel: 080-4165123 เบอร์ภายใน 67017 Email: Jitaha@kku.ac.th

เครื่องมือวิจัยงาน lateral flow
เปิดให้บริการสำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยผลิตชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการ Immunochromatographic Test(ICT-Kit) หรือ                  lateral flow เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวิจัย สามารถยื่นจดสิทธิทางปัญญา และต่อยอดงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนา การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค ทั้งทางการแพทย์ และงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลักๆ 4เครื่อง ดังนี้ 
1. เครื่องจ่ายน้ำยาลงบนแผ่นทดสอบ (XYZ3210 Dispensing Platform) เป็นเครื่องพ่นน้ำยา ที่สามารถพ่นเป็น lineหรือทำ dot ได้ เพื่อทำ T-line และ C-line ลงบน nitrocellulose membrane และใช้พ่น gold conjugate ลงบน conjugate pad ได้


ค่าบริการ Lateral Flow แบบเหมาจ่าย /1 งาน
หมายเหตุ: (เหมาจ่ายเครื่องมือวิจัย  +  วัสดุ) ราคาเปลี่ยนได้ตามเวลาที่ใช้เครื่องมือ จำนวนและชนิดของวัสดุที่ใช้   = 2900 บาท
 
ค่าบริการ Lateral Flow แบบเหมาจ่าย /1 งาน
หมายเหตุ:  (เหมาจ่ายเฉพาะเครื่องมือวิจัย)  ราคาเปลี่ยนได้ตามเวลาที่ใช้เครื่องมือ = 1500 บาท

พร้อมให้บริการ : ห้อง 5604A ชั น 6 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 700 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 1400 บาท

2. เครื่องประกอบแถบทดสอบ

ยี่ห้อ : Biodot / U.S.A. ,Model : BD-LM-5000
ผู้ดูแล : นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร Tel: 080-4165123 เบอร์ภายใน 67017 Email: Jitaha@kku.ac.th

เครื่องมือวิจัยงาน lateral flow
คุณสมบัติ:ใช้ประกอบแผ่นทดสอบก่อนนำไปตัดเป็น striptest ซึ่งการประกอบแต่ละครั้งต้องนำ nitrocellulose membrane, conjugate pad, wick หรือ absorbance pad, sample pad เข้าประกบกับวัสดุรองรับที่มีกาวอยู่อีกด้าน ซึ่งตัวเครื่องจะแบ่งเป็นส่วนฝาด้านบนและฐานด้านล่างที่มีร่องที่มีรู ซึ่งรูจะทำหน้าที่ให้แรงดึงดูดสุญญากาศดูดวัสดุต่างๆ ไว้ไม่ให้ขยับจนกว่าจะปิดฝาด้านบนลงมาปิดยังตำแหน่งต่างๆ ที่วางไว้  

พร้อมให้บริการ : 5604B ชั้น 6 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 200 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 400 บาท

3. เครื่องตัดแถบทดสอบที่ประกอบแล้ว

ยี่ห้อ : Biodot / U.S.A. ,Model : BD-CM-5000
ผู้ดูแล : นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร Tel: 080-4165123 เบอร์ภายใน 67017 Email: Jitaha@kku.ac.th

เครื่องมือวิจัยงาน lateral flow
คุณสมบัติ:เป็นเครื่องตัดแถบทดสอบที่ประกอบแล้ว โดยสามารถตั้งค่าขนาดของ strip test ที่ต้องการ ตามขนาดของตลับที่ใช้ได้ ซึ่งการตัดถูกควบคุมด้วยระบบการทำงานผ่าน Hand-Held Terminal มีความแม่นยำ และรวดเร็วในการทำงาน

พร้อมให้บริการ : 5604B ชั้น 6 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 300 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 600 บาท

4. เครื่องประกอบกลักพลาสติก

ยี่ห้อ : Biodot / U.S.A. ,Model : BD-AR-3000
ผู้ดูแล : นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร Tel: 080-4165123 เบอร์ภายใน 67017 Email: Jitaha@kku.ac.th

เครื่องมือวิจัยงาน lateral flow
คุณสมบัติ: เครื่องประกอบกลักพลาสติก เป็นระบบอัตโนมัติ roller unite ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การปิดกลักพลาสติกให้แน่น ซึ่งด้านในกลักพลาสติกจะมี diagnostic test strip(ได้จากการตัดด้วยเครื่องตัดแถบทดสอบให้ได้ขนาดที่เหมาะสมแล้ว) อยู่ด้านใน

พร้อมให้บริการ : 5604B ชั้น 6 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 200 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 400 บาท

5. เครื่อง Heat Sealer ชนิด Solid Ink

ยี่ห้อ : Brother / China ,Model : SN-FRD-1000W
ผู้ดูแล : นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร Tel: 080-4165123 เบอร์ภายใน 67017 Email: Jitaha@kku.ac.th

เครื่องมือวิจัยงาน lateral flow
คุณสมบัติ: ใช้ seal พลาสติกหรือถุงฟอยด์ สามารถพิมพ์หมึกวันเดือนปีในการผลิตลงบนถุงฟอยด์ได้   

พร้อมให้บริการ : 5604B ชั้น 6 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 150 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 300 บาท

6. เครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่

ยี่ห้อ : Agilent technology/ U.S.A. ,Model : AL-SYS-UV-6000-M
ผู้ดูแล : นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร Tel: 080-4165123 เบอร์ภายใน 67017 Email: Jitaha@kku.ac.th

ใช้สำหรับงาน Lateral Flow
คุณสมบัติ: เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (Double Beam) สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบและศึกษาสมบัติด้านแสง (Optical property) ของอนุภาคหรือวัสดุนาโนที่เตรียมได้สำหรับการประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ในช่วง Near Infrared  ส่วนประกอบของเครื่องประกอบด้วย UV-Vis-NIR Spectrophotometer พร้อมทั้งระบบควบคุมและประมวลผล

พร้อมให้บริการ : 5416 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 400 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง = 800 บาท