กรุณาเลือกช่วงเวลาออกรายงาน


เริ่มวันที่ : ถึงวันที่ :

  

รวมทั้งหมด 1153 คน


  

รวมทั้งหมด 1153 คน


กรุณาเลือกช่วงเวลาออกรายงาน


เริ่มวันที่ : ถึงวันที่ :

  

รวม 2902 ครั้ง


  

รวม 1019 ครั้ง


  

รวม 486 ครั้ง


  

รวม 348 ครั้ง


  

รวม 49 ครั้ง


ประจำปีงบประมาณ

ชั่วโมงการใช้งานเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกดูรายงานที่แสดงปีงงประมาณจำนวนชั่วโมงการใช้งานของศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ได้ โดยเลือกรายการปี จากมุมบนขวามือท่านเอง


กรุณาเลือกช่วงเวลาออกรายงาน


เริ่มวันที่ : ถึงวันที่ : แสดงข้อมูล

COMING SOON

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ ผู้ประสานงานศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002


โทร. 094-515-8996 email:supapas@kku.ac.th