ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้เครื่อง LC-MS/MS คณะแพทยศาสตร์

13/10/2558
เรียนท่านผู้ใช้บริการเครื่อง LC-MS/MS
 
ตามที่เครื่อง LC-MS ได้ปิดการให้บริการเนื่องจากรอกระบวนการจัดซื้อพัสดุเพื่อซ่อมเครื่องนั้น
ขณะนี้เครื่อง LC-MS/MS (MicrOTOFQ-II) ได้ทำเรื่องจัดซ่อม และได้เปิดให้บริการวิเคราะห์แล้ว
ท่านที่ต้องการส่งตัวอย่าง กรุณากรอกข้อมูลใน Sample submission form และส่งกลับมาที่เมล์นี้
เพื่อจะได้นัดวันเวลาส่งตัวอย่าง และให้เข้าไปจองใช้เครื่อง LC-MS/MS ในเว็บศูนย์เครื่องมือฯ ต่อไปครับ
 
ขอแสดงความนับถือ
 
ต้นกล้า อินสว่าง
ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag