ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย

14/05/2558
http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0009237&l=th

เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค. 58 บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.  เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยตัวแทนศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ได้แก่ นางสาวสุภลักษณ์ ประสาร, นายต้นกล้า อินสว่าง และนางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง  ซึ่งการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในด้านการบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ และการตอบสนององค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการวิจัยและการตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม
 
   นางสาวสุภลักษณ์ ประสาร นักวิทยาศาสตร์  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.  ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ว่า “ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ถือว่าเป็นน้องเล็กสุด อายุการก่อตั้งได้เพียง 3 ปี ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมากและยังต้องได้รับคำแนะนำจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอื่น ถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมในกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์และแนวทางที่ดีจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์รุ่นพี่ในการนำรูปแบบการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาและดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องในลำดับต่อไป ซึ่งจากการประชุม ทางผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ และกรอบเพื่อสานความร่วมมือ โดยเริ่มจากการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่างศูนย์เครื่องมือของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก ขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ที่ได้ให้โอกาสในการเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ”
 
   นอกจากนั้น มีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา เพื่อนำเป็นแบบอย่างในการพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ในลำดับต่อไป
 
ข่าว : จิตนิภา ศรีวัธนทรัพย์ #กองบริหารงานวิจัย

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag