ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะเทคนิคการแพทย์

10/02/2558
********แจ้งสมาชิกศูนย์เครื่องมือวิจัยทุกท่านเพื่อทราบ************
เรื่อง การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry
BECTON DICKINSON / FACSCanto II คณะเทคนิคการแพทย์
 
ขณะนี้ เครื่อง Flow cytometry คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว ท่านใดต้องการใช้เครื่องสามารถติดต่อนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง และลงทะเบียนการจองเครื่องในระบบได้แล้วค่ะ ‪www.ric.kku.ac.th

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag