ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเครื่อง Transmission electron microscope (TEM)

28/01/2558
********แจ้งสมาชิกศูนย์เครื่องมือวิจัยทุกท่านเพื่อทราบ************

เรื่อง การเปิดให้บริการเครื่อง Transmission electron microscope (TEM)
 
ขณะนี้ เครื่อง TEM  ได้เปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว ท่านใดต้องการใช้เครื่องสามารถติดต่อนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง และลงทะเบียนการจองเครื่องในระบบได้แล้วค่ะ #adminPorpui www.ric.kku.ac.th 

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag