ประชาสัมพันธ์การปิดใช้เครื่อง Flow cytrometry_MD 29-12-2557

29/12/2557
********ประชาสัมพันธ์การปิดใช้เครื่อง Flow cytrometry_MD******

เรียน สมาชิกศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน 

เนื่องด้วย เครื่อง Flow cytrometry คณะแพทยศาสตร์ Blue Laser ของเครื่อง ไม่สามารถทำงานได้ จึงขออนุญาตงดให้บริการเครื่องมือทั้งสองชั่วคราวค่ะ 

หากได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งค่ะ 

เรียนว่า ขณะนี้ทางส่วนกลางได้ทำการติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งเครื่องคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทย์ฯ เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ในกระบวนการสั่งซื้อระหว่างประเทศ ขออภัยในความล่าช้า และจะดำเนินการให้เร็วที่สุด

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag