แจ้งการเปิดใช้งานเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์

20/11/2557
** ประกาศ **  เรื่อง เปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 
 
ขณะนี้เครื่อง Flow cytometry ที่ตั้งประจำที่อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ได้เปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว ท่านใดต้องการใช้เครื่องสามารถติดต่อนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง และลงทะเบียนการจองเครื่องในระบบได้แล้วค่ะ  #adminPorpui

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag