แจ้งการปิดการใช้งานเครื่อง Flow cytrometry เครื่องคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ ชั่วคราว

05/11/2557
เรียน สมาชิกศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน 

เนื่องด้วย เครื่อง Flow cytrometry เครื่องคณะเทคนิคการแพทย์ มีความผิดปกติตรง main bord ด้วยอายุของเครื่อง
และเครื่อง Flow cytrometry คณะแพทยศาสตร์ Blue Laser ของเครื่อง ไม่สามารถทำงานได้ จึงขออนุญาตงดให้บริการเครื่องมือทั้งสองชั่
วคราวค่ะ 

หากได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งค่ะ 

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag