ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง High Pressure Homogenizer

23/05/2557
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และบริษัท PCL Holding ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ 
“สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่อง High Pressure Homogenizer
(High Pressure Homogenizer: BASIC PRINCIPLE AND APPLICATIONS) ” 

ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557  เวลา 9.00-14.30 น. 

สถานที่อาคาร 3 ห้องประชุม 3202 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณภูวนาท หมื่นโฮ้ง  
โทร.089-711-7136   Email:poowme@kku.ac.th

กำหนดการ ตามเอกสารแนบ

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag