ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY (NIR)

23/05/2557
                 ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และบริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด   ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ   “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่อง NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY (NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY  : BASIC PRINCIPLE AND APPLICATIONS)” 
 
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น  
 
สถานที่: อาคาร 3 ห้องประชุม 3202 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณภูวนาท หมื่นโฮ้ง  
โทร.089-711-7136   Email:poowme@kku.ac.th
กำหนดการ ตามเอกสารแนบ

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag