ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมเชิงวิชาการ เครื่อง Genome Sequencer”

08/05/2557

ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และบริษัทRoche ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมเชิงวิชาการ เครื่อง Genome Sequencer” และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Outbreak Investigations of Large Scale Bacterial Infections with New Molecular Epidemiological Markers” ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557  
เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข.


ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณศุภจิรา ศรีจางวาง
โทร. 087-086-2774
Email: suphachiranaja@hotmail.com
กำหนดการ ตามเอกสารแนบ
***รับจำนวนจำกัด***

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag