รายการซ่อมเครื่อง

ครั้งที่ (1) 2014-07-21

อาการ : -


สาเหตุ : การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน


การแก้ไข : ตรวจสอบสภาพเครื่องมือตามกำหนด

ผู้ดำเนินการ : บริษัท Bruker BioSpin AG

ครั้งที่ (2) 2014-07-22

อาการ : -


สาเหตุ : การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน


การแก้ไข : ตรวจสอบสภาพเครื่องมือตามกำหนด

ผู้ดำเนินการ : บริษัท Bruker BioSpin AG

ครั้งที่ (3) 2014-09-25

อาการ : เมื่อทำการ high voltage ยังมีไฟ Alam ติดอยู่ เนื่องจาก X-ray generator off, X-ray Alarm, X-ray switch- off capture register, X-ray shut-down capture register ถูกต้อง


สาเหตุ : เกิดจากการเปิด-ปิด ประตูเครื่องที่ไม่สนิท


การแก้ไข : ทำการแก้ไขในโปรแกรม D8 tools และปิดโปรแกรม XRD commander ที่มุมขวาล่าง คลิกขวาที่ meas serve และกด Exit ตามคำแนะนนำของช่างเทคนิค

ผู้ดำเนินการ : นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง

ครั้งที่ (4) 2014-10-10

อาการ : ในขณะเปลี่ยนตัวอย่าง และจะทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง มีไฟ Alarm เกิดขึ้น


สาเหตุ : ประตูปิดไม่สนิท มีปัญหาที่ตัวล็อคประตู ทำให้ X-ray generator ไม่ทำงาน


การแก้ไข : แก้ไขในโปรแกรม D8 tools แล้วปรากฎว่ายังมีไฟ Alarm ติดอยู่ จึงปิดเครื่อง XRD แล้วทำการ High Voltage ใหม่

ผู้ดำเนินการ : นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือ

ครั้งที่ (5) 2014-11-10

อาการ : มีไฟ Alarm เกิดขึ้น


สาเหตุ : การเปิด-ปิดประตูไม่ถูกต้อง


การแก้ไข : ทำการแก้ไขปัญหาในโปรแกรม D8 tools

ผู้ดำเนินการ : นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือ

ครั้งที่ (6) 2014-11-11

อาการ : ในขณะเปลี่ยนตัวอย่าง และจะทำการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวต่อไป มีไฟ Alarm เกิดขึ้น


สาเหตุ : เกิดจากการปิดประตูไม่สนิท ทำให้ X-ray generator ไม่ทำงาน


การแก้ไข : แก้ไขในโปรแกรม D8 tools แล้วปรากฎว่ายังมีไฟ Alarm ติดอยู่ จึงปิดเครื่อง XRD แล้วทำการ High Voltage ใหม่

ผู้ดำเนินการ : นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือ

ครั้งที่ (7) 2015-01-21

อาการ : มีปัญหาในการเปิดเครื่อง


สาเหตุ : การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน


การแก้ไข : ตรวจสอบสภาพเครื่องมือตามกำหนด

ผู้ดำเนินการ : บริษัท Bruker BioSpin AG

ครั้งที่ (8) 2015-01-26

อาการ : เมื่อทำการ High Voltage ยังมีไฟ Alarm ขึ้นอยู่


สาเหตุ : - มีปัญหาที่ประตูเครื่องมือ - มีไฟ Alarm ที่โปรแกรม D8tools


การแก้ไข : - เปิดปิดประตู XRD ใหม่ให้สนิท - ปิดเปิดเครื่อง XRD - แก้ไขในโปรแกรม D8tools

ผู้ดำเนินการ : นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือ

ครั้งที่ (9) 2015-07-01

อาการ : -เมื่อเปิดเครื่อง XRD จะมีเสียงดังติ๊ดๆ ประมาณ 10 ครั้ง มาจากข้างในตัวเครื่อง -ปติ เมื่อเปิดเครื่อง XRD แล้วจะมีไฟขึ้นที่ Ready, On Alarm และ Busy จากนั้น ตัวเครื่องจะตัดไฟ Ready และ Busy จะดับ ส่วนไปที่ on และ Alarm ติดอยู่ แต่กรณีนี้ตัวเครื่องไม่ตัด และมีไฟขึ้นทั้ง 4 จุด -เมื่อทำการปิด และเปิดเครื่องใหม่ ก็ยังเกิดปัญหาแบบเดิมคือ เครื่องใช้งานไม่ได้


สาเหตุ : น่าจะเป็น CPU Board ซึ่งเป็นคนละ Board ที่เคยมีปัญหาค่ะ


การแก้ไข : หาวิธีการซ่อมและแก้ไขแล้ว เบื้องต้นอ็อฟกำลังรอ Board เก่าที่มี และจะนำไปลองเปลี่ยนดูว่าใช่ปัญหาจาก CPU Board หรือเปล่า

ผู้ดำเนินการ : คณะวิศวกรมมศาสตร์

ครั้งที่ (1) 2014-10-03

อาการ : ทำ Preventive Maintenance and calobrate


สาเหตุ : ทำ Preventive Maintenance and calobrate: Injection Port/ Oven/ detector FPD-TCD/ Connection/ Software/ Test ran with user sample


การแก้ไข : ทำความสะอาดภายในส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง, ตรวจสอบการทำงานส่วนต่าง ๆ, ตรวจสอบ performance -อง detector ทั้ง 2 ชนิด, เปลี่ยน spare part, แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา

ผู้ดำเนินการ : พาราไซเอนติฟิค

ครั้งที่ (1) 2014-07-03

อาการ : บำรุงรักษา ตรวจเชคประจำปี


สาเหตุ : บำรุงรักษา ตรวจเชคประจำปี


การแก้ไข : Over all check the system: Flow part/ Pump/ Value Software test

ผู้ดำเนินการ : GE Healthcare Life Scince

ครั้งที่ (1) 2013-11-27

อาการ : MicroOTOF-QII Glass capillary is broken/ Preventive maintenance


สาเหตุ : Glass capillary is broken/ Preventive maintenance


การแก้ไข : Replace the new glass capillary/ check the instrument (visual check)/ Clean the ion transfer, check FSI source/ change the oil rough pump/ change air pad filters/ Run cheak the performance of instrument

ผู้ดำเนินการ : Bruker Biospin AG

ครั้งที่ (1) 2014-07-14

อาการ : ค่าความเข้มแสงของ blue lasor จะลดลง เมื่อผ่านเลนส์ โดยพบว่าเลเซอร์ที่ออกมามีปริมาณความเข้ม 2 uM แต่เมื่อผ่าน filter ที่ใช้งานกับ blue lasor ค่าความเข้มลดลงเหลือ 7-8 uM


สาเหตุ : Report Blue lasor error


การแก้ไข : แก้ไขปัญหาโดยสั่งซื้อชุด filter มาเปลี่ยนและทำการ calibreate

ผู้ดำเนินการ : แบงเทรดดิ้ง 1992

ครั้งที่ (1) 2014-08-06

อาการ : Checked Fluidics system/ Checked Electronics system/ Cleaning & Alignment Optics/ System performance verifications/ Bead location checking


สาเหตุ : บำรุงรักษาเครื่อง ระยะเวลา 1 ปี (PM Part kit)


การแก้ไข : เปลี่ยน Filter waste tank/ เปลี่ยน Filter Sheath tank/ เปลี่ยน Clean tank/ เปลี่ยน Filter Shutdown tank

ผู้ดำเนินการ : Becton Dickinson (Thailand) Ltd.

ครั้งที่ (2) 2014-04-18

อาการ : เชื้อราปนเปื้อนตัว Shutdown solution


สาเหตุ : เชื้อราปนเปื้อนตัว Shutdown solution


การแก้ไข : เปลี่ยนสาย Shutdown level sensor tubing

ผู้ดำเนินการ : ฺBecton Dickinson (Thailand) LTd.

ครั้งที่ (1) 2013-11-14

อาการ : ระบบป้อนวัสดุไม่ทำงาน


สาเหตุ : ตรวจพบ pnumoter pump system มีวัสดุเข้าไป ทำให้ทำงานไม่ปกติ


การแก้ไข : pnumoter pump system ชำรุดต้องส่งซ่อม

ผู้ดำเนินการ : comqraph

ครั้งที่ (2) 2013-06-13

อาการ : - ตรวจสอบการทำงาน ระบบแกนเคลื่อนที่ - ตรวจสอบการทำงานของ main board


สาเหตุ : -


การแก้ไข : ทำการหล่อลื่นระบบแกนเคลื่อนที่

ผู้ดำเนินการ : Delcam Thailand

ครั้งที่ (3) 2014-06-17

อาการ : -


สาเหตุ : -


การแก้ไข : ซ่อมระบบ pnuemetic pump system

ผู้ดำเนินการ : comqraph

ครั้งที่ (1) 2014-01-10

อาการ : ทดสอบการทำงานของเครื่องว่าอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน เกจความดันสูงกว่า -50 mbar


สาเหตุ : มีการตรวสอบ เชคพบว่า มีการถอดชุด Outlet Filter ออกมาทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม พบว่ามีการใส่ยางรอบปากแตรผิด ทำให้เกิดการรั่วซึมขณะที่เครื่อทำงาน โดยการดูจากเกทวัดตัวเลขจะต้องลงต่ำกว่า -50 mbar จึงจะถูกต้อง


การแก้ไข : -

ผู้ดำเนินการ : บริษัทบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag