ที่ตั้ง/ติดต่อ

สถานที่ที่ติดต่อ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ 
ผู้ประสานงานศูนย์เครื่องมือวิจัย มข 
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 40002 
โทร. 094-515-8996 เบอร์ภายใน 44330
email: supapas@kku.ac.th

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag