พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ค่านิยม


พันธกิจ

          เป็นหน่วยงานเครื่องมือวิจัยและจัดการสารสนเทศเครื่องมือเพื่องานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติจากการชี้วัดทุกรูปแบบ
ตลอดจนนำความรู้สู่การพัฒนาประเทศ


วิสัยทัศน์


มุ่งมั่น:      เป็นศูนย์กลางเครื่องมือวิจัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิจัยได้มีเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยและสามารถทำวิจัยในเชิงลึก
มุ่งสร้าง:   พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ ผลิตบัณฑิตศักยภาพสูง
มุ่งเป็น:    ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ
มุ่งสู่:        ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag