กฎระเบียบในการใช้เครื่องมือ
1. อนุญาตให้จองติดกันได้ไม่เกิน 7 วัน 
2. กรุณาลงวัน เวลา ที่จะใช้งานจริงเนื่องจากมีผลต่อสถิติการใช้งานของเครื่องมือวิจัย
3. หากไม่มาใช้เครื่องมือในวันที่จอง ให้ทำการยกเลิกการจอง ไม่เกิน 24 ชม. 
4. หากไม่มาใช้เครื่องมือในวันจอง  และไม่ทำการยกเลิก จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ใช้เครื่องมือนาน 14 วัน ก่อนจะสามารถจองได้ในครั้งต่อไป และจะมีการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแจ้งเตือน 
5. หากท่านไม่รักษาระเบียบเกิน 2 ครั้ง ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการจองเครื่องมือผ่านระบบ
 
หมายเหตุ** 
1. ควรติดต่อ ปรึกษานักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่องก่อนขอจองใช้บริการผ่านระบบ
2. ขอความกรุณา ผู้จอง ให้ทบทวน วัน เวลา ที่ต้องการจองให้มั่นใจก่อนทำการจองทุกครั้ง (ลงเวลาใช้งานจริง)
3. เมื่อทำการจองเรียบร้อย กรุณาปริ้นใบจอง 2 ชุด แสดงกับนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง (ชุด1 อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์รับทราบ ยื่นให้นักวิทยาศาสตร์เก็บหลักฐาน/ ชุดที่ 2 นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอัตราค่าบริการ เพื่อยื่นการเงิน)
4. อัตราค่าบริการในใบจองมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบกับนักวิทยาศาสร์ ประจำเครื่อง 
 
 
สถานที่ที่ติดต่อ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ 
ผู้ประสานงานศูนย์เครื่องมือวิจัย มข 
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 40002 
โทร. 094-515-8996 เบอร์ภายใน 44330
email: supapas@kku.ac.th

 
# รายการข่าว วันที่เผยแพร่ อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 06/11/2558 308
2 ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้เครื่อง LC-MS/MS คณะแพทยศาสตร์ 13/10/2558 408
3 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2558 30/09/2558 305
4 ปิดให้บริการเครือง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 08/09/2558 255
5 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2558 21/07/2558 318
6 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2558 19/05/2558 337
7 ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย 14/05/2558 437
8 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม 2558 27/03/2558 323
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะเทคนิคการแพทย์ 10/02/2558 340
10 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2558 28/01/2558 354
11 ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเครื่อง Transmission electron microscope (TEM) 28/01/2558 734
12 ประชาสัมพันธ์การปิดใช้เครื่อง Flow cytrometry_MD 29-12-2557 29/12/2557 330
13 RIC NEWS LETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2557 03/12/2557 336
14 แจ้งการเปิดใช้งานเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 20/11/2557 401
15 แจ้งการปิดการใช้งานเครื่อง Flow cytrometry เครื่องคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ ชั่วคราว 05/11/2557 344
16 RIC NEWS LETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2557 09/09/2557 440
17 RIC NEWS LETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2557 31/07/2557 412
18 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY (NIR) 23/05/2557 545
19 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง High Pressure Homogenizer 23/05/2557 471
20 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง 2D-PAGE & IN CELL 22/05/2557 482
21 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง LC MS/MS 22/05/2557 560
22 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง Semi-Prep HPLC 19/05/2557 511
23 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง Reverse Engineering 19/05/2557 464
24 ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมเชิงวิชาการ เครื่อง Genome Sequencer” 08/05/2557 521
25 *****ประชาสัมพันธ์**** ตารางกิจกรรม ทัวร์แนะนำเครื่องมือวิจัย 08/05/2557 1184
26 โครงการจัดทัวร์เครื่องมือวิจัย ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Flow cytometry 23/04/2557 590
27 จัดกิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิจัย ครั้งที่ 1 18/03/2557 539
28 สัมมนาการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ครั้งที่ 1 17/03/2557 1333

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ ผู้ประสานงานศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002


โทร. 094-515-8996 email:supapas@kku.ac.th

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag