News & Activity

# รายการข่าว วันที่เผยแพร่ อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 06/11/2558 308
2 ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้เครื่อง LC-MS/MS คณะแพทยศาสตร์ 13/10/2558 408
3 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2558 30/09/2558 305
4 ปิดให้บริการเครือง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 08/09/2558 255
5 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2558 21/07/2558 318
6 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2558 19/05/2558 337
7 ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย 14/05/2558 437
8 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม 2558 27/03/2558 323
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะเทคนิคการแพทย์ 10/02/2558 341
10 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2558 28/01/2558 354
11 ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเครื่อง Transmission electron microscope (TEM) 28/01/2558 735
12 ประชาสัมพันธ์การปิดใช้เครื่อง Flow cytrometry_MD 29-12-2557 29/12/2557 330
13 RIC NEWS LETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2557 03/12/2557 336
14 แจ้งการเปิดใช้งานเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 20/11/2557 401
15 แจ้งการปิดการใช้งานเครื่อง Flow cytrometry เครื่องคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ ชั่วคราว 05/11/2557 344
16 RIC NEWS LETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2557 09/09/2557 440
17 RIC NEWS LETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2557 31/07/2557 412
18 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY (NIR) 23/05/2557 546
19 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง High Pressure Homogenizer 23/05/2557 471
20 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง 2D-PAGE & IN CELL 22/05/2557 482
21 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง LC MS/MS 22/05/2557 561
22 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง Semi-Prep HPLC 19/05/2557 511
23 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง Reverse Engineering 19/05/2557 464
24 ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมเชิงวิชาการ เครื่อง Genome Sequencer” 08/05/2557 521
25 *****ประชาสัมพันธ์**** ตารางกิจกรรม ทัวร์แนะนำเครื่องมือวิจัย 08/05/2557 1184
26 โครงการจัดทัวร์เครื่องมือวิจัย ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Flow cytometry 23/04/2557 590
27 จัดกิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิจัย ครั้งที่ 1 18/03/2557 539
28 สัมมนาการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ครั้งที่ 1 17/03/2557 1333

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag