Forgot Password...

คำชี้แจง การดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน มี 2 วิธี ดังนี้

1. ติดต่อผู้ดูแลระบบโดยตรงเพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โทร. 094-515-8996 email:supapas@kku.ac.th
2. ส่งคำขอของท่าน ด้วยอีเมลล์ที่เคยลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับลิงค์ในการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag