ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์

วันที่เขียน: 06/11/2558
********** ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์**********************
 
ขณะนี้ เครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการสั่งซื้อน้ำยาของเครื่อง ตามวาระรอบการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกท่านใดต้องการใช้เครื่องมือ Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ สามารถติดต่อนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง คุณศุภจิรา ศรีจางวาง ก่อนทำการจองใช้บริการในระบบ www.ric.kku.ac.th ค่ะ


ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.