ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะเทคนิคการแพทย์

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะเทคนิคการแพทย์

วันที่เขียน: 10/02/2558
********แจ้งสมาชิกศูนย์เครื่องมือวิจัยทุกท่านเพื่อทราบ************
เรื่อง การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry
BECTON DICKINSON / FACSCanto II คณะเทคนิคการแพทย์
 
ขณะนี้ เครื่อง Flow cytometry คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว ท่านใดต้องการใช้เครื่องสามารถติดต่อนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง และลงทะเบียนการจองเครื่องในระบบได้แล้วค่ะ ‪www.ric.kku.ac.th


ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.