ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเครื่อง Transmission electron microscope (TEM)

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเครื่อง Transmission electron microscope (TEM)

วันที่เขียน: 28/01/2558
********แจ้งสมาชิกศูนย์เครื่องมือวิจัยทุกท่านเพื่อทราบ************

เรื่อง การเปิดให้บริการเครื่อง Transmission electron microscope (TEM)
 
ขณะนี้ เครื่อง TEM  ได้เปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว ท่านใดต้องการใช้เครื่องสามารถติดต่อนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง และลงทะเบียนการจองเครื่องในระบบได้แล้วค่ะ #adminPorpui www.ric.kku.ac.th 


ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.