แจ้งการเปิดใช้งานเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์

แจ้งการเปิดใช้งานเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์

วันที่เขียน: 20/11/2557
** ประกาศ **  เรื่อง เปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 
 
ขณะนี้เครื่อง Flow cytometry ที่ตั้งประจำที่อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ได้เปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว ท่านใดต้องการใช้เครื่องสามารถติดต่อนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง และลงทะเบียนการจองเครื่องในระบบได้แล้วค่ะ  #adminPorpui


ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.