ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง LC MS/MS

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง LC MS/MS

วันที่เขียน: 22/05/2557
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และบริษัท บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “กิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัย เครื่อง LC-MS คณะแพทยศาสตร์ ” ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5314(3C) อาคารเวชวิชชาคาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณต้นกล้า อินสว่าง 
โทร. 085-681-7567
Email: 
tonkla.ins@gmail.com

กำหนดการ ตามเอกสารแนบ
***รับจำนวนจำกัด***


ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.