ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง 2D-PAGE & IN CELL

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง 2D-PAGE & IN CELL

วันที่เขียน: 22/05/2557
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และบริษัท จีอีเฮลทธแคร์ ไบโอไซส์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัย เครื่อง IN CELL Analyzer เครื่อง 2D-PAGE และเครื่อง Fluorescence gel scanner คณะแพทยศาสตร์ ” ในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557  เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 5314(3C) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณต้นกล้า อินสว่าง 
โทร. 085-681-7567
Email: 
tonkla.ins@gmail.com

กำหนดการ ตามเอกสารแนบ
***รับจำนวนจำกัด***
 


ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.