ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง Reverse Engineering

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง Reverse Engineering

วันที่เขียน: 19/05/2557
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรม หลักการใช้งาน และการวิเคราะห์ตัวอย่างจากเครื่อง Reverse Engineering” 

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง EN07108

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ google doc ตาม link นี้ นะครับ
 
https://docs.google.com/forms/d/1MCjBrnY8clhw_cqzLvLkIjdFp_QUQhHnnvm0oyu_4yM/viewform?c=0&w=1

กำหนดการ ตามเอกสารแนบ
***รับจำนวนจำกัด***

 


ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.