ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง Semi-Prep HPLC

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง Semi-Prep HPLC

วันที่เขียน: 19/05/2557
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และบริษัทสิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรม หลักการใช้งาน และการวิเคราะห์ตัวอย่างจากเครื่อง Semi-Prep HPLC”
ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557เวลา 09.00- 16.00 น.
 
วันที่ 26 พ.ค. 2557 ภาคเช้า ภาคทฤษฎี  ณ ตึก SC08 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 8412
                         ภาคบ่าย ภาคปฏิบัติ ณ ตึก SC08 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 8420
วันที่ 27 พ.ค. 2557 ภาคเช้าและบ่าย ภาคปฏิบัติ ณ ตึก SC08 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 8420 
 

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี
โทร.082-323-5875
Email: jirpim@kku.ac.th
กำหนดการ ตามเอกสารแนบ
***รับจำนวนจำกัด***
 


ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.