โครงการจัดทัวร์เครื่องมือวิจัย ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Flow cytometry

โครงการจัดทัวร์เครื่องมือวิจัย ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Flow cytometry

วันที่เขียน: 23/04/2557

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Flow cytometry ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และคณะเทคนิตการแพทย์ และบริษัทBecton Dickinson (ThailandLtd ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Flow cytometry ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 5314 (3C) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข.


ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณศุภจิรา ศรีจางวาง
โทร. 087-086-2774
Email: suphachiranaja@hotmail.com***รับจำนวนจำกัดนะคะ***
 ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.