จัดกิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิจัย ครั้งที่ 1

จัดกิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิจัย ครั้งที่ 1

วันที่เขียน: 18/03/2557
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของเครื่องมือขั้นสูง จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัย ขึ้นระหว่าง เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2557 โดยรายละเอียดของการจัดกิจกรรม วัน/เวลา สามารถติดตามได้จาก ลิงค์ด้านล่างนี้ 
ฝ่ายผู้ดูแลประสานงานจะดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ในลำดับต่อไป

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AggcpJYvR85QdDcxQ0JHRmZlQllrTmo3NDRkT3NXSnc&usp=drive_web#gid=0 
ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.