ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น || Research Instrument Center Khon Kaen University By Leksoft v1.3

Welcome To Research Instruments Center Online.

ประกาศ!! สมาชิกท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาแจ้ง pass word ของท่านมายัง inbox ของ Facebook 
ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หรือแจ้งมาที่ email supapas@kku.ac.th เพื่อทำการ reset password 
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ 

..........................................................................................................................

ประกาศ!!!  สำหรับการ Register และ contact us ในขณะนี้
ขอให้ส่งข้อมูลสมัคร


ชื่อเข้าใช้งาน :*
รหัสผ่าน : *
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
หน่วยงานที่สังกัด :
ที่อยู่ :
ที่ปรึกษา:
 
โดยอีเมล์มาที่ supapas@kku.ac.th  
เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขระบบ ...........................................................................................................

 

 
กฎระเบียบในการใช้เครื่องมือ
1. อนุญาตให้จองติดกันได้ไม่เกิน 7 วัน 
2. หากไม่มาใช้เครื่องมือในวันที่จอง ให้ทำการยกเลิกการจอง ไม่เกิน 24 ชม. 
3. หากไม่มาใช้เครื่องมือในวันจอง  และไม่ทำการยกเลิก จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ใช้เครื่องมือนาน 14 วัน ก่อนจะสามารถจองได้ในครั้งต่อไป และจะมีการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแจ้งเตือน 
4. หากท่านไม่รักษาระเบียบเกิน 2 ครั้ง ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการจองเครื่องมือผ่านระบบ
 
หมายเหตุ** 
1. ควรติดต่อ ปรึกษานักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่องก่อนขอจองใช้บริการผ่านระบบ
2. ขอความกรุณา ผู้จอง ให้ทบทวน วัน เวลา ที่ต้องการจองให้มั่นใจก่อนทำการจองทุกครั้ง
3. เมื่อทำการจองเรียบร้อย กรุณาปริ้นใบจอง 2 ชุด แสดงกับนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง (ชุด1 อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์รับทราบ ยื่นให้นักวิทยาศาสตร์เก็บหลักฐาน/ ชุดที่ 2 นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอัตราค่าบริการ เพื่อยื่นการเงิน)
4. อัตราค่าบริการในใบจองมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบกับนักวิทยาศาสร์ ประจำเครื่อง 
 
 
สถานที่ที่ติดต่อ ::
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ 
ผู้ประสานงานศูนย์เครื่องมือวิจัย มข 
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 40002 
โทร. 09-4515-8996 เบอร์ภายใน 44330
email: supapas@kku.ac.th
# รายการข่าว วันที่เผยแพร่ อ่าน
1 เปิดให้บริการ TEM เป็นปกติ 09/01/2560 92
2 ********** ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Mini spray dryer คณะทันตแพทยศาสตร์ ********************** 11/02/2559 390
3 ขอปิดการให้บริการเครื่อง Semi-Prep HPLC คณะวิทยาศาสตร์ และเครื่อง Mini spray dryer คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ชั่วคราว 26/01/2559 432
4 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 06/11/2558 460
5 ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้เครื่อง LC-MS/MS คณะแพทยศาสตร์ 13/10/2558 522
6 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2558 30/09/2558 488
7 ปิดให้บริการเครือง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 08/09/2558 459
8 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2558 21/07/2558 512
9 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2558 19/05/2558 482
10 ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย 14/05/2558 561
11 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม 2558 27/03/2558 479
12 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเครื่อง Flow cytometry คณะเทคนิคการแพทย์ 10/02/2558 492
13 RIC NEWS LETTER ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2558 28/01/2558 467
14 ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเครื่อง Transmission electron microscope (TEM) 28/01/2558 793
15 ประชาสัมพันธ์การปิดใช้เครื่อง Flow cytrometry_MD 29-12-2557 29/12/2557 438
16 RIC NEWS LETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2557 03/12/2557 448
17 แจ้งการเปิดใช้งานเครื่อง Flow cytometry คณะแพทยศาสตร์ 20/11/2557 460
18 แจ้งการปิดการใช้งานเครื่อง Flow cytrometry เครื่องคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ ชั่วคราว 05/11/2557 481
19 RIC NEWS LETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2557 09/09/2557 508
20 RIC NEWS LETTER ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2557 31/07/2557 518
21 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY (NIR) 23/05/2557 627
22 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง High Pressure Homogenizer 23/05/2557 562
23 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง 2D-PAGE & IN CELL 22/05/2557 636
24 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง LC MS/MS 22/05/2557 682
25 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง Semi-Prep HPLC 19/05/2557 633
26 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักการใช้งาน เครื่อง Reverse Engineering 19/05/2557 585
27 ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมเชิงวิชาการ เครื่อง Genome Sequencer” 08/05/2557 668
28 *****ประชาสัมพันธ์**** ตารางกิจกรรม ทัวร์แนะนำเครื่องมือวิจัย 08/05/2557 912
29 โครงการจัดทัวร์เครื่องมือวิจัย ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Flow cytometry 23/04/2557 789
30 จัดกิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิจัย ครั้งที่ 1 18/03/2557 684
31 สัมมนาการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ครั้งที่ 1 17/03/2557 1501


ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.